-
№ 13778

За правото на представителство въ полза на низходящите на наследникъ по завещание или на заветникъ.

Автор: Й. Фаденхехтъ
Година: г.
Град:
Издателство:
Страници: 91
Категория:
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
наследство
завещание

Съдържание