-
№ 13786

Статистика

Автор: Лазаров, Кирил; Савински, Д.; Киранов, Пр.; Цонев, Венец
Година: 1949 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 93
Категория: Статистически данни (1880г. до 2012г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание