-
№ 13870

Статистика

Автор: Володарски, Л.; Балевски, Д.; Досев, П.; Гешева, Н.; Тасев, Ст.; Божков, Й.
Година: 1976 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 84
Категория: Статистически данни (1880г. до 2012г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание