-
№ 13875

Статистика

Автор: Володарски, Л.; Съйкова, Ив.; Цанов, В.; Аврамов, П.; Нанчев, Н.; Тотев, А. Ю.; Тотев, Й.; Дачев, М.
Година: 1976 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 79
Категория: Статистически данни (1880г. до 2012г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание