-
№ 1423

Свитокъ Б҃гоматере, или м҃лтва прес҃тыѧ Б҃дцы / Преведена ѿ греческагѡ ѧзыка къ бл҃гоговѣнїю православныхъ чадъ Восточныѧ ц҃ркве ѿ К. Огнѧновича. А печатана въ Цариградѣ, 1844. Оу Ѻаддеа Дивичїана.

Автор: Огнянович, Константин
Година: 1844 г.
Град: Цариград
Издателство: Типография Тадея Дивитчияна
Страници: 20
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 15
Бележка:

Описание

Книгата е печатана с църковно-славянски шрифт.; 2. изд. 1850.; На вътрешната страна на заглавната страница (с. 2) има изображение на Богородица и Христос и текст: "Нѣмы оустнѣ нечестивыхъ, не покланѧющихсѧ ѻбразՃ твоемՃ чс҃тномՃ, изѡбраженномՃ ап҃сломъ, ЛՃкою с҃щеннѣйшимъ, мл҃срдныѧ наставницы".; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 5728, с. 270.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 509.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 488-489.

Съдържание

Свитокъ Б҃гоматере, или м҃лтва прес҃тыѧ Бд̑цы
М҃лтва прес҃тѣй Бд̑цѣ
Тропарь, Гласъ ѕ҃. Под̑. Все ѿложше
М҃лтва ко Гс̑дՃ нашемՃ Іи҃сՃ Хрс̑тՃ