-
№ 1430

Часословъ во ѹпотребленїе с҃тыѧ православныѧ церкве восточнагѡ вѣроисповѣданїѧ. Въ КрагՃевцѣ, въ Кнѧжеско-Сербской книгопечатни, АѾЛД лѣта.

Автор:
Година: 1834 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 323
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка: Да се провери годината на издаване???

Описание

Книгата е печатана с църковно-славянски букви, с черно и червено мастило.; Номерацията на страниците е буквена.; На с. г (3) има текст за отпечатването на книгата по повеление на сръбския княз Милош Теодорович Обренович и с благословията на белградския архиепископ и сръбски митрополит Петър.; На гърба на заглавната страница (с. в (2)) има бележка от 1873 г. - "лето 1873, месец март 6 ден ... кога учеше у поп Иован Стаменов ... от Самоков"; също и на с. д (4); също и на с. тки (328).; Иждивители: Милош Теодорович Обренович.

Съдържание

Часословъ во ѹпотребленїе с҃тьіѧ православньіѧ церкве восточнагѡ вѣроисповѣданїѧ
Предисловїе въ часословъ
Древнее ст҃ыхъ ап҃лъ, и ст҃ыхъ ѻц҃ъ преданїе, какѡ всѧкомՃ православномՃ хрїстїанинՃ подобаетъ на знаемнїе крста ст҃аго...
Часословъ съ Бг҃омъ ст҃ымъ
Начало полѹнощницы
Начало съ Бг҃омъ полѹнощницы сѹббѡтныѧ
ПолՃнощница воскр҃наѧ
Начало ѹтрени
Начало часѡвъ
Часъ шестый
Начало изѡбразителныхъ
Чинъ ѡ панагιи бываемый
Часъ девѧтый
Начало вечерни
Вшедше же въ трапезՃ
Начало съ Б҃гомъ великагѡ повечерїѧ
Начало съ Б҃гомъ малагѡ повечерїѧ
ѾпՃстителнїи воскр҃сны, ѻсми гласѡвъ съ б҃городичны и ѵпакои ихъ
Б҃городичны ѿпՃстителнїи
ѾпՃстителнїи тропари всеѧ седмицы
Послѣдованїе ѻбщагѡ молебна
Тропари воскр҃сны, поемыѧ по непорочнахъ въ недѣлѧхъ всегѡ лѣта
Иныѧ тропари , поемыѧ по непорочнахъ въ сՃббѡтՃ, гласъ е҃