-
№ 1442

Новый завѣтъ сиречъ четырите єѵаггелїи на четыртѧхъ єѵаггелиста, переведены ѽ Єллинскїѧ на балгарскїѧ ѧзыкъ, който сѧ оупотреблѧва сега въ Болгарїѧта. Който съ благословенїєто на сегашнагѡ мїтрополіта на сичката Ѹггровлахїя Господина господина Григорїѧ пр

Автор: Сапунов, Петър Костантинов
Година: 1828 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография
Страници: 228
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Кн. е с автограф; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 6648, с. 315 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 18, с. 30 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 654-655 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 582-583

Съдържание

Новый завѣтъ сиречъ четырите єѵаггеліи на четыртѧхъ єѵаггелиста, переведены ѽ Єллинскїѧ на балгарскїѧ ѧзыкъ, който сѧ оупотреблѧва сега въ Болгарїѧта. Който съ благословенїєто на сегашнагѡ мїтрополіта на сичката оутгровлахїя Господина господина Григорїѧ при пресвѣтлаго и превисокагѡ кнѧзѧ Григорїѧ Гика воевода наче да сѧ печати, а подиръ дохожденїето на армїѧта на най силното імперіе на сичката Россіѧ прїе приличното окончанїе. Презъ ѡсердїето на еднагѡ ѿ переводителыте, а съ спомоществованїето, и харчьта на едноплемѣнцыте блогочестивы хрїстїаны
Предисловїе
Новыѧ завѣтъ на Гд҃а нашегѡ Іи҃са Хр҃ста
Ст҃ото Єѵ҃глїе ѿ Маѳеа
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃
Глава КГ҃
Глава КД҃
Глава КЅ҃
Глава КЗ҃
Глава КИ҃
Свѧтото Еѵаггелїе на Господа Іи҃са Хр҃са ѿ Марка
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Свѧтото Еѵангелїе на Гд҃а Іи҃са Хр҃са ѿ Лука
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃
Глава КГ҃
Глава КД҃
Свѧтото Еѵангелїе на Гд҃а Іи҃са Хр҃са ѿ Іѡанна
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃