-

Историческият път на Бялото Братство през вековете - Том 1. Западна езотерична традиция. Първият клон на Блото Братство - Зороастър, Хермес, Орфей, Кришна, Платон до неоплатониците

Автор: Влад Пашов
Година: 2005 г.
Град: Шумен
Издателство: Авир
Страници: 175
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка:

Описание

Съдържание