-
№ 1576

МՃдрость добрагѡ Рїхарда ѿ францՃзкїатъ на славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ преведена ѿ Гаврїила Крестовича котлѧнца настоѧнїемъ же и иждивенїемъ Раина Поповича Ж. на свѣтъ издана Изданїе первое = Richards Geschichte. Въ БՃдимѣ градѣ, Въ Писмены Крал: ВсеՃ

Автор: Франклин, В. Кръстевич, Гаврил Баев
Година: 1837 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 70
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

Съдържа: МՃдрость добрагѡ Рїхарда, с. 1-46; Мѵѳосъ Продїковъ заради Ираклеевата младость ѿ еллинскїатъ ѧзыкъ изъ в-та книга на-Ѯенофѡнтовытѣ воспоминанїѧ, с. 47-64. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Мото: Прїемлѧй наказанїе во благихъ бՃдетъ. Притч. гл. ѕі. ст: зі.; Приписки: на с. 1 подпис [?], а на с. 54 се чете името Костадин.; Книгата е от библиотеката на Никола Начов.; Иждивители: Райно Попович.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4820, с. 223.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 47, с. 59.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 409-410.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 365.

Съдържание

МՃдрость добрагѡ Рїхарда ѿ францՃзкїатъ на славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ преведена ѿ Гаврїила Крестовича котлѧнца настоѧнїемъ же и иждивенїемъ Раина Поповича Ж. на свѣтъ издана Изданїе первое = Richards Geschichte
МՃдрость дóбрагѡ Рїхáрда
Мѵѳосъ Продїковъ заради Ираклеевата младость ѿ еллинскϊатъ ѧзыкъ изъ в҃-та книга на-Ѯенофѡнтовытѣ воспоминанїѧ