-
№ 1578

Аріѳметіка или наука числителна. Разположена на три части и окончавающа с єдин мѣсяцослов праздничен : За Болгарски те деца кратко и весма ясно сочиненна от сущаго из Дупница Македонска Хрѵсанѳа Паѵлобича, Учителя в Словено-Єллинското в Свищов училище, ко

Автор: Павлович, Христаки Георгиев
Година: 1833 г.
Език: Български
Град: Белград
Издателство:
Страници: 145
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 5840, с. 276-277; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 22, с. 34-35; Енциклопедия на българската възрожденска литература, С., 1996, с. 525-527; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 488-489

Съдържание

Аріѳметіка или наука числителна. Разположена на три части и окончавающа с єдин мѣсяцослов праздничен : За Болгарски те деца кратко и весма ясно сочиненна от сущаго из Дупница Македонска Хрѵсанѳа Паѵлобича, Учителя в Словено-Єллинското в Свищов училище, кой то и на свѣт сега перво издава я, помощь земав от любоученны те єдинородны. Предстоявал и исправлял негов Ученик, Хрістодул Костович с.
Часть перва. Що е числителна наука?
Що е число, и кои са числителни те знакове
Що е дѣланіє в числителна та наука, и кольку са они?
Умноженіє
Дѣленіе
Увѣренія на четыри те дѣланія
За разнородны те числа
Приведеніе на разнородны те числа що е?
Возведеніе на разнородны те числа що е?
Дѣланія та на разнородны те числа
Часть втора. Аріѳметіка за раздробленны те числа
Раздробленни числа кои са?
Какво са измѣняват неправилни те раздробленія на цѣлыте числа, и они на тѣх?
Какво са приводат в единаков знаменатель раздробленія та?
Какво са сокращават раздробленія та?
Пиложеніє то на раздробленія та
Изятіє то на раздробленія та
Умноженіє то на раздробленія та
Дѣленіє то на раздробленія та
Часть трета. Аріѳметіка за тройно то правило
Тройно правило що е?
Сложенно то правило
Содружественно
Ложно
Просто
Недвижими те праздници
Рука мѣсячна
Таблица показувающа нещастливы те в година та дни
Расписаніе на добры те и лощи те месечинны дни
Мѣсяцослов за движимы те праздницы
Рука пасхална
Изяснені е на пасхална та рука, заключено в две главы
Глава перва
Глава втора
Расписаніе на любородни те спомоществователи на тая книга
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4