-
№ 1585

Преводъ на-преписатъ (на-копіѧта) на на-царскіа саморՃчый хаттишерифъ. (Казнителна кодика-джеза канан-наме) / Преведе се отъ гречески въ Габрово отъ Каллиста ЛՃка Сопотненца, а прегледасе и исправи отъ ѹчителѧ єго г. Неофита П. П. Рылца. Въ БՃкՃрещъ, въ Т

Автор: Луков, Калист неизв.-1862 прев.
Година: 1841 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Захария Каркалеки и сина его
Страници: 37
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 6
Бележка:

Описание

Кн. е на църковнославянски ез.; 3 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4993, с. 232; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 62, с. 76; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 382

Съдържание

Преводъ на-преписатъ (на-копіѧта) на на-царскіа саморՃчый хаттишерифъ (Казнителна кодика-джеза канан-наме)
Часть перваѧ
Часть втораѧ
Часть третаѧ
Часть четвертаѧ
Часть пѧтаѧ
Часть шестаѧ
Часть седмаѧ
Часть осмаѧ
Часть девѧтаѧ
Часть десѧтаѧ
Часть единадесѧтаѧ
Часть дванадесетаѧ
Часть тринадесѧтаѧ
Часть четыринадсѧтаѧ
Конець