-
№ 1586

Новый Завѣтъ Господа Нашегѡ ІисՃса Хрїста. : сега Ново преведенный ѿ Славенскогѡ на Болгарскїй ѧзыкъ отъ Неофѵта Іеромонаха П. П. Рылца. и съ прилѣжанїемъ Прегледанъ и ѡдобренъ ѿ преѡсвѧщеннѣйшагѡ и премՃдрогѡ Митрополіта Терновскагѡ Г. Г. Іларїона. Въ См

Автор: Неофит Рилски
Година: 1840 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 515
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:

Описание

Текстът е печатан в две колони, с църковно-славянски букви.; Приписки: на корицата за закупуване на книгата от г-н Никола ..., на 12.ХІ.1907 г. за три лева, гр. Пловдив.; Липсват стр. 291-298; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5614, с. 263.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 46, с. 68-69.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. С., 1996, 485-489.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 459-461.

Съдържание

Новый Завѣтъ Господа Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
Ѿглавленіе Новагѡ завѣта
Новый Завѣтъ Господа Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
Свѧтое еѵаггелїе ѿ Матѳеа
Глава перваѧ
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃
Глава КГ҃
Глава КД҃
Глава КЕ҃
Глава КЅ҃
Глава КЗ҃
Глава КИ҃
Свѧтое еваггелїе ѿ Марка
Глава перваѧ
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Свѧтое еваггелїе ѿ ЛՃка
Глава перваѧ
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅΙ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃
Глава КГ҃
Глава КД҃
Свѧтое еваггелїе ѿ Іѡанна
Глава перваѧ
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Дѣѧніѧ та на-свѧти те апостоли
Глава перваѧ
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃
Глава КГ҃
Глава КД҃
Глава КЕ҃
Глава КЅ҃
Глава КЗ҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Первое соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Петра
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Второе соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Петра
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Первое соборное посланїе на свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Второе соборное посланїе свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
Глава А҃
Третїе соборное посланїе свѧтагѡ апостола Іѡанна Богослова
Глава А҃
Соборное посланїе на свѧтагѡ апостола ІՃда
Глава А҃
Къ римлѧнѡмъ посланїе на свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Къ корінѳѧнѡмъ A.҃ посланїе на свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Къ корінѳѧнѡмъ B.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Къ галатѡмъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Ко ефесеемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Къ фїлїпписїемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Къ колоссаемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Къ солՃнѧнѡмъ А.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Къ солՃнѧнѡмъ В.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Къ Тїмоѳею А.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Къ Тїмоѳею В.҃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Къ ТїтՃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Къ ФілимонՃ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Къ евреемъ посланїе свѧтагѡ апостола Паѵла
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Ѿкровенїе свѧтагѡ Іѡанна Богослова
Глава А҃
Глава В҃
Глава Г҃
Глава Д҃
Глава Е҃
Глава Ѕ҃
Глава З҃
Глава И҃
Глава Ѳ҃
Глава І҃
Глава АІ҃
Глава ВІ҃
Глава ГІ҃
Глава ДІ҃
Глава ЕІ҃
Глава ЅІ҃
Глава ЗІ҃
Глава ИІ҃
Глава ѲІ҃
Глава К҃
Глава КА҃
Глава КВ҃