-
№ 1588

Кореньа на пїѧнството и каква полза приносѧ на оніѧ що піѧтъ много, въ Смѵрнѣ, въ Тѵпографїи Л. Дамїанова / Прев. отъ Захаріѧ Кнѧжевскій.

Автор: Княжевски, Захари псевд. 1810-1877 прев.
Година: 1842 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 20
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 4
Бележка:

Описание

Кн. е превод от "The tree of intemperance and the tree of temperance".; Мото: "И не ѹпивайтесе съ вїно, защото ѿ него (быва) блՃдство то: но исполнѧвайтесе съ дՃхъ".; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4628, с. 213-214.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 70, с. 79.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 401-402.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 338.

Съдържание

Кореньа на пїѧнството и каква полза приносѧ на оніѧ що піѧтъ много