-
№ 1589

Стихїйнаѧ арїѳметика / Сочинена на гречески отъ г. Аѳ. Гераки. А на болгарскїй ѧзыкъ преведена отъ Саввы Иліевича Панагюрца. Во употребленїе болгарскихъ училищъ.

Автор: Гераки, Ат
Преводач: Радулов, Сава Илиев
Година: 1843 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 154
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 16
Бележка:

Описание

На загл. стр. има автограф; Мото: Мисъл от Платон на гръцки; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №6473, с. 306; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №88, с. 97-98; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 618-619; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 564-565.

Съдържание

Стихїйнаѧ арїѳметика
Къ читателемъ
Стихіинаѧ аріѳметика
Книга перваѧ
Введеніе
Глава перва. За цѣли те числа
Глава втора. О дробехъ
Глава третіѧ. О силахъ
Книга втораѧ
Прикладываніе на правила та аріѳметически
Глава перва. За слова та и аналогїи те
Глава втора. О правилѣхъ
Погрѣшности
Добавка
Каталогъ на любоՃчены те спомощетвователи