-
№ 1599

Псѵхологїа или дՃшесловїе, за ѹченїе на дѣцата : Преведена ѿ греческіѧтъ на болгарскїѧтъ ѧзыкъ / Прев. Ботьо Петков.

Автор: Галаудет, Томас Хопкинс
Преводач: Петков, Ботьо
Година: 1844 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 58
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Липсва заглавната страница.; Подвързана е с друго заглавие - "Болгарский разговорник ... 1845" в едно книжно тяло с B91036, инв. № 11154 и сигнатура 1845-107. Стара сигнатура 1844-101.; Църковно-славянски букви.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 5996, с. 284.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 101, с. 109.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 557-558.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 514-515.

Съдържание

Псѵхологїа или дՃшесловїе, за ѹченїе на дѣцата. Преведена ѿ греческіѧтъ на болгарскїѧтъ ѧзыкъ.
Предисловіе
Псѵхологіа или ДՃшесловїе
Разговоръ а҃
Разговоръ в҃
Разговоръ г҃
Разговоръ д҃
Разговоръ е҃
Разговоръ з҃
Разговоръ и҃
Разговоръ ѳ҃
Разговоръ і҃
Разговоръ аі҃
Разговоръ ві҃
Любезны мои дѣца !