-
№ 1602

СлՃженїе еврейско и все ѕлотвореніе нихнѡ со показанїе от с҃щеннѡ и б҃жественнѡ писанїе ветхѡ и новое. И се положи на край ѿ ТалмՃѳа еврейскагѡ, що е писалъ Паѵелъ Медийски, що иматъ повеке хՃли противны предъ Б҃га противны и предъ аг҃гели Б҃жїи / Се пиша

Автор: Неофит монах; Натанаил Зографски митрополит Охридски и Пловдивски 1820-1906 прев.; Самуркашев, Георги М прев.
Година: 1839 г.
Град: Солун
Издателство: Типография на Теодосий Синаитски
Страници: 123
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 4
Бележка:

Описание

Съдържа: Ѿ колкՃ книги що имаме що кажՃватъ ради СлՃженїето, [Предговор на преводача], л. 2-4r ; Предислѻвїе [от] "Меншїи ѹбъ монасѣхъ Неофѷтъ", л. 4v-7r ; Глава перваѧ, л. а҃ - к҃ѳ ; Глава втораіа, л. л҃ - н҃г ; Глава третаіа, л. н҃г - о҃ѳ ; Глава четверта, л. о҃ѳ - н҃ з ; Пренесени ѿ тыѧ що е писалъ Паѵвъ Медійски, заради ТалмՃѳѡтъ еврейскїи, л. п҃и - ч҃а ; Заради Лилитъ, л. ч҃а - ч҃в ; Ради погребенїе еврейско, л. ч҃г - ч҃д ; Заради Райот, л. ч҃д - ч҃е ; Лжѻвни Мессїи, що прїѧха евреите и ги вѣрՃваха, л. ч҃ѕ - ч҃з ; Сотечници [Спомоществователи], л. 1-7. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; С буквена пагинация.; В лошо състояние е. Част от текста в горната лява част на листа не се чете.; Липсват л. н҃е-ч҃з и последните 7 неномерирани.; Подвързана е в едно книжно тяло с ЧՃдеса Пресвѧтиѧ Богородицы [3. изд. 1851].; На посттитула е отпечатано мото - стих от Библията.; Иждивители:; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5427, с. 254, с. 314 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 52, с. 64-65 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 474-475 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 446-447, с. 581-582.

Съдържание

Глава перваѧ. Тайна криена нынѣ же ѿкрїена ради евреите заради крофта що ѧ земՃватъ ѿ хр҃стїаныте и заради мѵ̈росՃенѣто що се намажՃватъ со неѧ, сиречъ: со кров-та, со показанїе ѿ С҃щеннѡ писанїе
Глава втѻраіа
Глава третаіа. Заради еретицыте, и православныте