-
№ 1604

Повѣсть ради Страшнагѡ и Вторагѡ пришествїѧ Хрїстова, / собраннаѧ ѿ различныхъ с҃тыхъ писанїѧхъ, и преведенна на простѣйшїи іазыкъ Болгарскїй, ползованїѧ ради простѣйшыхъ ч҃лвѣкѡвъ и некнижнихъ ; Списаннаѧ ѿ Хаджи Іѡакіма даскала, и преведісѧ на тѵпъ Потщ

Автор: Агапий Критски; Кърчовски, Йоаким ок. 1750-ок. 1820 прев.
Година: 1814 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 50
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

Съдържа: Слово заради страшенъ сՃдъ Божїй, и второе пришествїе Хрїстово, с. 3-24 ; Слово второе свѧтагѡ пророка Данїила, с. 25-46. [abstract] Печатана е църковно-славянски букви.; На предния форзац има приписка.; Иждивители: Х. Пеца от Щип, х. Станко от Кратово и Димитър Филипович от Егри дере, Димитрий Иоаннович Зузура; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4918, с. 227 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 5, с. 8-9 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 374 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 411-412.

Съдържание

Повѣсть ради Страшнагѡ и Вторагѡ пришествїѧ Хрїстова
Слово заради Страшенъ сՃдъ Божїй, и второе пришествїе Хрїстово
Слово второе свѧтагѡ пророка Данїила