-
№ 1611

Нещо за безграмотны те человѣцы / [Прев. от руски Ботьо Петков].

Автор: Петков, Ботьо
Година: 1843 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 40
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 12
Бележка:

Описание

Мото: Който има ѹши да слՃуша, нека слՃша, Мар. 4 : 9; На загл. стр. на кн. има автограф; Църковно-славянски букви; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №5995, с. 283; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №82, с. 92; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 557-558; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 514-515.

Съдържание

Нещо за безграмотны те человѣцы
Нещо за безграмотны те человѣцы