-
№ 1618

Разговорникъ греко-болгарскій за оныя, кои-то желаятъ греческій языкъ, да се научатъ при кого-то и єдна кратка болгарска історія приложение : Собранъ и сочиненъ отъ Хрістаки П. Дупничанина. Учителя въ славено-єллинско-то въ Сищовъ училище, кой-то сега пер

Автор: Павлович, Христаки Георгиев
Година: 1835 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 110
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Кн. с В87816 е в лошо състояние; На корицата на същия екземпляр има бележки и стр. са 106.; Спомоществователи:; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 5842, с. 276-277 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 39, с. 51-52 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 525-527 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 488-489.

Съдържание

Разговорникъ греко-болгарскій за оныя, кои-то желаятъ греческій языкъ, да се научатъ при кого-то и єдна кратка болгарска історія приложение
Предисловие. Возлюбленнѣйши мои единородни!
Рѣчи отъ кои-то се составляватъ слѣдователни-те разговори
Лесни и благородни разговори
Изъ географіята
Изъ богословія-та
Притчи общи
Здравійни завѣщанія
Нравственни завѣщанія
Сокращенна болгарска історія