-
№ 1631

Две совѣтователни слова ПлՃтарха Херонеа о воспитанїи дѣтей и Ісократа Ритора о благонравїи юности / Преведени съ србскаго на словено-болгарскїй ѭзыкъ въ ползՃ словено-болгарскаго юношества, отъ Іоанна Стоѧновича, учителѧ.

Автор: Плутарх ок.46-120; Стоянов, Иван неизв.-1855 прев.
Година: 1845 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 182
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 4
Бележка:

Описание

На екземпляр с инв. №6418-1947 на първата стр. има бележки; На два от екземплярите с инв. №6418-1947 и на кн. без инв. № липсват загл. стр.; Мото: Кой що наՃучи въ младости, това обыче да сохранѧва и до старости. Еврїпїдъ.; Църковно-славянски букви; Спомоществователи:; 3 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7399, с. 347; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 117, с. 126; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 630.

Съдържание

Две совѣтователни слова ПлՃтарха Херонеа о воспитанїи дѣтей и Ісократа Ритора о благонравїи юности
Предисловіе
Кратко сказаніе за ПлՃтарха
ПлՃтарха о воспитаніе дѣтей
ПлՃтарха Херонеа о Воспитанїе дѣтей
Ісократа къ ДимонівՃ совѣтъ
Житіе списателѧ въ кратцѣ
Ісократа къ ДимонівՃ совѣтъ
Нравоучителни совѣтованіѧ-та
Заключеніе. Препоручително къ добродѣтели и наՃколюбію
Знай любимыймой роде! защо сосъ плачъ испѣвамъ слѣдователны-те Стіхове
Имена-та на любородныте Спомоществователи