-
№ 1637

Славеноболгарской предрՃчный послателникъ за наставленіе на болгарскитѣ юноши. Напечатанъ съ одобренїемъ ииждивенїемъ єго свѣтлости кнѧзѧ сербскаго Милоша Ѳеодоровича Обреновича: Благословенїемъ же преосвѧщеннѣйшаго Сербїи митрополита господина Петра. Соб

Автор:
Година: 1835 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 57
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 14
Бележка:

Описание

Мото: Който незнай да писՃва доброискՃсны писма, онъ междՃ почтенни тѣ торговцы, сгрѣшава весма. За то о чадо! тыѧ примѣры добрѣ наՃучи, и колко можешъ, понѧтіето си въ нихъ обՃчи....; Кн. е от библиотеката на Н. Начовъ; 2 екземпляра (кн. с B88422 е ксерокопие).

Съдържание

Славеноболгарскій предрՃчный послателникъ за наставленіе на болгарскитѣ юноши
Примѣчаніе
Вещество и орՃдїе съ които писՃваме
За ιавленїето
За составленїето или реченїето
За ιавленїето
За кроткото
За послѣдованїето
За сладостното
За подобното и полезното положенїе на веществото
За посланїйте сՃществителны части
За нарицанїето
За предисловїето
За разказанїето вещественое
За окончанїѧ слова
За подписа
За надписанїето
За окрашенството
За отвѣтъ на писмата
Краткое титло надписанїе
За посланнїите видове
Часть А. Образъ на прїѧтелскаго посланїѧ
За извѣщателное, или наставителное
За ѹкорителное
За ѹничижителное
За ѹтѣшителнаго образа
За запретителнаго образа
За ѹвѣщателнаго образа
За ѹстрашителнаго образа
За обличителнаго образа
За похвалителнаго образа
За совѣтователнаго образа
За вопросителнаго образа
За винословнаго образа
За похՃлителнаго образа
За отвѣщателнаго образа
За радостнаго образа
За пресмѣвателннаго образа
За благодарнаго образа
За повѣстителнаго образа
За смѣсителнаго образа
За крՃгопосланїита
СпՃтешествователное посланїе
За примѣнителный писма и писамца
Перваѧ Полїца
Ето и окрՃглїи (вытити)
Торжественна полїца
Книжки
За торговскїи свидѣтелства (записи)
Свидѣтелство (тюмюсՃкъ)
Свидѣтелство просимое
Свидѣтелство, когато нѣкой кՃпՃва, стока
Свидѣтелство съ спорՃчїе (кефіллемекъ)
Свидѣтелство съ залогъ
За согласителнїи и ѹтокмителнїи отдолжителнїи (ослՃхъ озлашма) писма
Согласителное
Ѹтокмителное писмо
За молителнїи писма
Ѹчилище
Завѣтъ (дїаѳѵкъ)
Свидѣтелство на посвѧщенїе
СоՃтвердителное писмо свидѣтелство
Завѣщателное (или полномощное) писмо
Содержаніе