-
№ 1653

Прїѧтелски совѣти на родители те, какъ требՃва да ѡтаранватъ дѣца та си, въ Смѵрнѣ, въ тѵпографїи А. Дамїанова, 1942.

Автор:
Година: 1842 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 36
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 9
Бележка:

Описание

Мото: И вьіе бѫщи неѡскорблѧвай те чада та си, но отхранювай те ги въ поՃченїе и на ставленїе Господне.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 8211, с. 390; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №72 с. 82;

Съдържание

Прїѧтелски совѣти на родители те, какъ требՃува да ѻтаранватъ дѣца та си
Прїѧтелски совѣти на родители те
За наказанїе то на-дѣца та
Образованїе то за склонность та на дѣца та
Законъ на дѣцата да говорѧтъ правда та и да бѫдѧтъ честны человѣцы
За трՃдобюбїе то, порѧдока и за чистота та на дѣца та
За благочинїе то и чистота та на дѣца та
Какъ да учатъ законатъ Божїй