-
№ 1654

Снотолкователь болгарскіи напечатасе за любопытство на любочитателите.; Болгарскіи снотолкователь богать

Автор:
Година: 1844 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Захария Каркалеки и сина его
Страници: 43
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Книгата е в много лошо състояние; Църковно-славянски букви; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №8212, с. 390; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 105, с. 112;

Съдържание

Снотолкователь болгарскіи напечатасе за любопытство на любочитателите
Толкованїе на сънищата спорѣдъ азбՃчното нарѣжденіе
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Ѹ
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
ІА
Мыенѣ или къпанѣ и сичко що прилича на мыенѣ или къпанѣ
Болѣсти, раны, лекове, (илачи) сакатлъцы, екиме, бербере и сичко що прилича тѣмъ
Смѣхъ, радость, игры и секаква веселба
Воинскій бой, гръменѣ отъ барՃтъ и секакви глъчки и гръменѣта
Рѣки, езерета, гіолове, трапища, рыбы и сичко що живее ѹ вода, воденицы, корабе и сичко що е на вода
Секакы пары, циваирика, злато, сребро, и дрՃги мадеме, и давашь на заемъ или зимашь
Сграды отъ дърво или отъ камикъ, и секаква покъщнина села, градища и секакви сграды
Звѣри, добицы секаквы, не конь, птицы и секаква животина що пълзи
Пригръщанѣ, цалՃванѣ, ѹтѣха и сичко що показՃва обычанѣ или омраза
Свирни, пѣсни, и секакви дрънканѣта или гласове
Ако санՃвашь че си голъ или сосъ раздраны дрехи или кՃсՃрліи
Сичко що не е цѣло, тѣлесенъ сакатлъкъ, хайдՃцы, изгՃбено нѣщо, малки дѣца и сичко що е развалено (бՃзՃкъ)
Дрехи каквы и да са, ткано какво да е, или шито, постилки и секаквы бои
Ако санՃвашь че плачешь, жалишь, или се кахъришь
Ако посрѣщашь нечаканы гости, или се опознаешь и сичко що става хапансъсъ
Зѧфете, ιастіѧ, питіѧ, игры и секаквы сефы
Ако санՃвашь време добро или зло
Сичко що значи пՃтеходство и премѣщаванѣ
Ѹмиранѣ, гробища, мъртовцы, и сичко що прилича на такова