-
№ 1825

Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество

Автор: Неофит Хилендарски Бозвели
Година: 1835 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 94
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание