-
№ 1833

Кратко начертание на всеобщата история

Автор: Кайданов, Иван
Преводач: Кипиловски, Анастас Стоянович
Година: 1836 г.
Град: Будим
Издателство: Университетска кралевска типография
Страници: 244
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:

Описание

Съдържание