-
№ 1836

Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на светите церковни таинства

Автор: Дарварис, Димитрий Н.
Преводач: Попович, Райно
Година: 1837 г.
Град: Будин
Издателство: Писмени Кралевскаго всеучилища венгерскаго
Страници: 124
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Съдържание