-
№ 1857

Няколко думи за преводат на математическата география на г. Ивана А. Богоева

Автор: Геров, Найден
Година: 1842 г.
Град: Одеса
Издателство: Браунова типография
Страници: 32
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 7
Бележка:

Описание

Съдържание