-
№ 1865

Кратка священа история Ветхаго и Новаго завета

Автор:
Преводач: Радулов, Сава Илиев
Година: 1843 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианов
Страници: 36
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 8
Бележка:

Описание

Съдържание