-
№ 1882

Болгарскии разговорник за ония, кои обичат да се навикнуват да говорат гречески

Автор: Фотинов, Константин Георгиев
Година: 1845 г.
Град: Смирна
Издателство: Печатарница А. Дамианов
Страници: 98
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

Съдържание