-
№ 1884

Две советователни слова Плутарха Херонеа о воспитании детей и Исократа Ритора о благонравии юности

Автор: Плутарх, Исократ
Преводач: Стоянов, Иван
Година: 1845 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-србска типография
Страници: 182
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 4
Бележка:

Описание

Съдържание