-
№ 1892

История на великий Александра македонца, която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт

Автор:
Преводач: Василев, Христо Протопопович
Година: 1844 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сърбска типография
Страници: 206
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 7
Бележка:

Описание

Съдържание