-
№ 2163

Словеноболгарское Детоводство за малките деца. Част 1

Автор: Неофит Хилендарски Бозвели
Година: 1835 г.
Език: Български
Град: Крагуевац
Издателство:
Страници: 62
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка: Беше сложено това заглавие- Познания букви, срицания слогов, обучения добронравних, веществений именителник, вседневната детинска молба

Описание

Съдържание