-
№ 22045

Герои и теми у Максим Горки (Бележки върху творчеството на Горки)

Автор: Ю. Юзовски
Преводач: Христина Стоянова
Година: 1948 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 46
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание