-
№ 22088

Втора читанка и предметно обучение за 2-ро отделение в първоначалните ни народни училища.

Автор: Иван Р. Зринов
Година: 1886 г.
Град: Ловеч
Издателство: Издание и печат С. Д. Пинтев и С-ие
Страници: 177
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание