-
№ 22091

Ръководство по органическа химия. Според учебниците на Колбе и Горуп-Безанец

Автор: Вельо Богданов-Радин
Година: 1887 г.
Град: Пловдив
Издателство: Печатница Единство
Страници: 207
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка: Липсват страници 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166

Описание

Съдържание