-
№ 22105

История на Българската комунистическа партия: Кратък очерк

Автор: Колектив
Година: 1975 г.
Град: София
Издателство: БКП
Страници: 351
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание