-
№ 22122

Опазване на зеленчуковите култури.

Автор: Димитър Бахариев , Боян Велев, Ангел Харизанов
Година: 1988 г.
Град: София
Издателство: Земиздат
Страници: 392
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

[Поредица: Съвети за личното стопанство]

Съдържание