-
№ 3463

Кириакодромион, сиреч Неделник

Автор: Софроний Врачански
Година: 1806 г.
Език: български
Град: Римник
Издателство: Типография Римнической епископии
Страници: 549
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Съдържание: л. 1. Гравюра с надпис ; л. 2-3: Оглавление ; л. 3-6: Предговор от Софриний за значението на евангелието и за нуждата на българите да имат печатано изтълкувано евангелие. Завършва с мото от библията ; л. 1-170: Поучения на брой 54 ; л. 171-265: Поучения за господните празници ; л. 1. [в края] Послеслов. [abstract] Книгата е превод от второто гръцко издание 1803 г. на проповедника Никифор Теотоки.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7186, с. 337 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 2, с. 3-6 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 684-688 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 604-605.

Съдържание