-

Паневритмия

Автор: Беинса Дуно , Учителя Петър Дънов
Година: 1938 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 94
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка:

Описание

Рецензия, дадена във в-к. "Братство", год. 10, бр.221: Законите и движенията в природата са строго определени. Те почиват на известни правила, затова в тях има дълбок смисъл. С Паневритмичните упражнения ние ще помогнем да се възстанови в организма ни равновесие в нервната система и да се премахне дисхармонията. „Всички движения в природата, които имат разумен потик са музикални“, затова паневритмията е съчетание на движения, музика и ритъм. Ето два цитата от същата книга: „Паневритмията е хармоничното, творческото изявление на Божественото Начало във вселената.“ Паневритмията внася живот, сила и радост в човешката душа“. „Има известни космични движения и космичен ритъм. които лежат в основите на живота. Тях срещаме изразени навсякъде в живота: В движенията на небесните тела. Във вълнообразното движение на светлината. В силовите линии на електромагнитното действие. В движението на атомите и електроните. В нутационните движения на растителните, стеблени и коренови върхове и пр. Тия движения и този ритъм имат творчески елемент в себе си. Те са създали и организирали всичко. Те всичко претворяват и градят в природата. Под действието им са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действащите принципи в космоса. Ако движенията, които прави човек, са в хармония с тия космични движения и този ритъм, той се свързва със силите на живата природа и ги приема. Именно от такъв характер са паневритмичните движения. Те са в хармония с космичните движения и ритъм, които творят, градят и организират в целокупната природа, и затова имат мощно действие върху човека“. Движенията на паневритмията не са произволни, а са взети от ритъма. който лежи в основата на космичния живот. Затова тя трябва да се приложи широко в народните маси на цял свят. Движенията на паневритмичните упражнения са плавни и хармонични. Те не са резки и са свързани с положителните сили в живота. Затова те действат тониращо и възпитателно. Паневритмията трябва да се приложи навсякъде, от всяко общество. Тя трябва да влезе и в програмата на училищата. В училищата се учат много неща, но най-първо трябва да се учи живата наука, която носи бодрост, здраве, която уравновесява нервната система, и възпитава характера.

Съдържание

Книгата съдържа три части:
Първа част: Описание на движенията;
Втора част: Музика — за две цигулки;
Третата част: Принципи на Паневритмията.