-
№ 4157

История на българската църква - Том 1

Автор: Д. Цухлев
Година: 1911 г.
Град: София
Издателство: Св. София
Страници: 1172
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Първи период (864-1186)

Съдържание