-
№ 4605

Науката. Из свитъците на Мъдростта

Автор: Николай Дойнов
Година: 2017 г.
Град: София
Издателство: Бяло-Братство
Страници: 381
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: В тази книга читателят пътешества в света на микрокосмоса и макрокосмоса, за да се домогне до един нов начин на мислене и до нова гледна точка за явленията в света. В това е голямата ценност на тези текстове, които се издават за първи път. Те са плод на дългогодишен размисъл на един задълбочен изследовател на законите на Земята и на Космоса. Книгата се явява едно предизвикателство за съвременият читател, който мисли че знае достатъчно за заобикалящата ни Вселена. Тук обаче той спонтанно и естествено воден, ще се замисли върху скритите и тайни страни на познанието. Ще почувства тайно докосване до огромният свят... от най-малкото до най-голямото.

Описание

Николай Дойнов е роден на 18 декември 1904 г. в Габрово. През 1921 г. той най-неочаквано се озовава на събора на Бялото Братство във Велико Търново. Там той за първи път среща Учителя и тази среща определя съдъпжанието и смисъла на целия му живот.

Съдържание