-
№ 4629

Върхът

Автор: Невена Неделчева
Година: 2009 г.
Град: София
Издателство: Бяло-Братство
Страници: 487
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: Събирането на невъзможното с възможното според обичайните човешки мерки, едновременното живеене в две различни категории пространства – делничното и извънредното, странните до съвсем обикновените герои – това са смисловите ядра, около които е изграден романът на Невена Неделчева „Върхът“. Творбата среща и събира времето на „чудаците“ с времето на „реалността“. Главните герои обитават тези времена и функцията им е да ги съберат, влизайки навътре, в дълбочината на техните предизвикателства, лабиринти, изпитания и преобръщания.

Описание

Съдържание