-
№ 4632

Абсолютният закон

Автор: Невена Неделчева
Година: 2008 г.
Град: София
Издателство: Бяло-Братство
Страници: 283
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: Невена Неделчева има 18 романа, детски разкази, приказки, някои отпечатани на есперанто, за което получава благодарствени писма от цял свят. Печели литературни конкурси за разказ на есперанто в Италия и Испания. За всички герои на романа "Абсолютният закон" пътят във външното пространство се превръща в път навътре. От изживяната докрай непоносима мъка светът става хармоничен, прозрачен и четлив, а мъничката точка на човешката конкретност се слива с всезнанието.

Описание

Съдържание