-
№ 4633

Чута молитва (разкази, спомени, пътеписи)

Автор: Невена Неделчева
Година: 2014 г.
Град: София
Издателство: Бяло-Братство
Страници: 497
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: Разказите и спомените в тази книга са събрани от няколко сборника на Невена Неделчева, издадени между 1938 и 1947 г. В тях писателката е уловила в сложната колизия на съзнанието миговете на пробуждането, на преображението в човешката душа - на раждането на доброто, на победат на добродетелта над злото; упяла е да забележи онези стъпки на героите, които ги извеждат из мрака на старото и ги завеждат до светлината на Новото Учение. Голяма част от творбите съдържат в центъра си мотив, разказан от Учителя в беседите или лекциите му под формата на притчи или на пример от действителния живот.

Описание

Съдържание