-
№ 4634

Един живот с песен

Автор: Марин Камбуров
Година: 2012 г.
Град: София
Издателство: Бяло-Братство
Страници: 227
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: Марин Камбуров (1902-1990) възпява в песните си Любовта, Мъдростта, Истината, Доброто и величието на Твореца. Още преди да се събуди творческото му вдъхновение, Учителя казва за него: "Той, Марин, рекох, има силна музикална памет". Сборникът включва и нотният текст на песните.

Описание

Съдържание