-

Дипломна работа на Петър Дънов. Миграция и християнизиране на германските племена

Автор: Петър Дънов
Година: 2007 г.
Град: София
Издателство: Бяло Братство
Страници: 107
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Двуезично издание на български и английски език. Дипломна работа на Петър Дънов - 1893 г., Теологичен факултет на Бостънския университет

Описание

Съдържание