-

Себе си познай. Главата, лицето, ръката

Автор: Беинса Дуно
Година: 2010 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 447
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Поредица:Светлина в пътя, кн. 11. Съставители Трендафила Балдевска, Светозар Няголов и Ангел Керемедчиев по тематично подбрани извадки от словото на Учителя Петър Дънов.

Описание

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки, правени 40 години от Светозар Няголов, от Словото на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно (1864г - 1944г.) живял и работил в България. Като източник на подбора направен от Трендафилка и Ангел Керемедчиеви са използвани издадените беседи. След всеки абзац има две числа, първото от които показва томчето, а второто - страницата от която е взета извадката.

Съдържание