-

Красота. Из Словото на Учителя Петър Дънов

Автор: Петър Дънов
Година: 2000 г.
Град: София
Издателство:
Страници: 19
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Поредица: Светлина в пътя, кн. 22. Съставители Трендафила Балдевска и Ангел Керемедчиев по тематично подбрани извадки от словото на Учителя Петър Дънов.

Описание

Съдържание