-

Невидимата помощ

Автор: Трендафила Балдевска , Ангел Кермедчиев
Година: 2011 г.
Град: София
Издателство: Радост-Л.И.
Страници: 192
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Всеки от вас, ако се замисли, ще открие в живота си безброй примери на невидима помощ, която често дори не осъзнаваме. Нека отправим нашата благодарност към Бог и неговите невидими помощници - Ангелите, които с огромна любов и съвсем безкористно ни насочват и помагат в нелекия ни житейски път. Нека и ние изпълним с любов нашите сърца и души и изпратим тази любов към Бог, към Ангелите, към Майката Земя и така леляното от всеки човек щастие ще изпълни живота ни.

Описание

Съдържание