-

Сила жива. Ново разбиране за музиката.

Автор: Петър Дънов , Милка Кралева
Година: 1993 г.
Град: Бургас
Издателство: Сила и Живот
Страници: 74
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: СИЛА ЖИВА е един onum да се извлече и систематизира новото знание за музиката, което Учителя Петър Дънов е изложил В своите беседи и лекции. Тук представения материал Включва негоВи оригинални мисли организирани по теми. В този Вид, словото на Учителя хвърля светлина Върху много Въпроси, свързани с философската същност на музиката, с проблеми на изпълнението й, и ползата от съзнателната работа с нея. На светлата памет на Брат Борис, - източник на Сила и Живот в моя духовен Път. © Милка Кралева, съставител ©ИК Сила и Живот

Описание

Съдържание